Skip to main content
 • Ubezpieczenia


  Minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej

  Bank akceptuje zawarte przez Klienta ubezpieczenie jako zabezpieczenie ekspozycji kredytowej, jeśli spełnia ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, tj.:

  Lista Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank zawiera Zakłady Ubezpieczeń (współpracujące oraz niewspółpracujące z Bankiem), których ubezpieczenia mogą być akceptowane przez Bank jako zabezpieczenie ekspozycji kredytowej, o ile spełniają one powyższe minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej.

  Zakłady Ubezpieczeń współpracujące z Bankiem, których wybrane produkty są oferowane Klientom indywidualnym za pośrednictwem Banku, to wskazane powyżej Towarzystwa Ubezpieczeniowe  które zawarły z Bankiem umowy, na mocy których Bank oferuje Klientom indywidualnym wskazane niżej rodzaje ubezpieczeń.

  JURA BANK współpracuje z renomowanymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi i posiada w swojej ofercie produkty ubezpieczeniowe dedykowane Klientom, które Klient może nabyć za pośrednictwem Banku.
  Porównanie ubezpieczeń oraz zawarcie umowy jest możliwe w oddziałach JURA BANK. Sprawdź jak skontaktować się z Twoją najbliższą placówką.