Skip to main content
 • Zastrzeganie dokumentów tożsamości
 • Zastrzeganie dokumentów tożsamości


  Utraciłeś dokument? Nie ryzykuj – zastrzeż go w Banku! Chroń swoją tożsamość!

  Na czym polega zastrzeganie dokumentów?
  Zgłoszone dokumenty wprowadzimy do ogólnopolskiej bazy – System Dokumenty zastrzeżone. Z bazy korzystają niemal wszystkie banki oraz szereg innych instytucji. System Dokumenty zastrzeżone chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty tożsamości, poprzez ograniczenie możliwości ich wykorzystania do celów przestępczych.

  Dlaczego warto zastrzegać dokumenty?
  Utracone dokumenty np.: dowód osobisty, prawo jazdy czy paszport mogą zostać wykorzystane np. do wyłudzania kredytów, robienia zakupów z odroczoną płatnością, kradzieży wypożyczanych przedmiotów, podpisywania umów najmu w celu kradzieży dobytku lub unikania opłat.

  Zgubiony lub skradziony dokument tożsamości możesz zastrzec w naszym Banku zarówno jeśli jesteś naszym Klientem, jak i w sytuacji, gdy nim nie jesteś, ale nie wiesz, gdzie się zwrócić. W dowolnej placówce Banku BPS każda osoba może dokonać zastrzeżenia następujących dokumentów tożsamości:

  • dowód osobisty

  • tymczasowy dowód osobisty

  • prawo jazdy

  • książeczka wojskowa

  • książeczka marynarska

  • paszport

  • karta stałego pobytu

  • dokument zagraniczny

  • inny dokument (niezdefiniowany)

  • oraz dowód rejestracyjny, karty.

  Za przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości pobiera się opłatę zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych.

  Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy na www.dokumentyzastrzezone.pl

  Zastrzeżony dokument się znalazł?

  Możesz odwołać zastrzeżenie w dowolnym oddziale Banku.