Skip to main content
  • O Banku

O Banku

Częstochowski Bank Spółdzielczy JURA BANK powstał w wyniku połączenia trzech Banków Spółdzielczych:
  • Bank Spółdzielczy w Poczesnej
  • Bank Spółdzielczy we Mstowie
  • Bank Spółdzielczy w Żytnie
31 grudnia 2021 r. Banki podjęły uchwałę o połączeniu. Połączenie stworzyło silna instytucję finansową, która będzie mogła zaoferować swoim klientom różnorodną gamę produktów bankowych i usług finansowych. Zwiększyła się również możliwość wsparcia finansowego firm działających na terenie połączonego Banku.
Przeprowadzony proces łączeniowy pozwolił na zwiększenie konkurencyjnej pozycji Banku na rynku usług finansowych poprzez zoptymalizowanie procesów zarządzania oraz wzrost efektywności realizowanych zadań.