• O Banku

O Banku

Częstochowski Bank Spółdzielczy JURA BANK powstał w wyniku połączenia trzech Banków Spółdzielczych:

  • Bank Spółdzielczy w Poczesnej,
  • Bank Spółdzielczy we Mstowie
  • Bank Spółdzielczy w Żytnie

31 grudnia 2021r. Banki podjeły uchwałę o połączeniu. Połączenie sworzyło silna instytucję finansową, która bedzie mogła zaoferowac swoim klientom różnorodną gamę produktów bankowych i usług finansowych. Zwiększyła się również mozliwosc wsparcia finansowego firm działających na terenie połączonego Banku.

Przeprowadzony proces łączeniowy pozwolił na zwiekszenie konkurencyjnej pozycji Banku na rynku usług finansowych poprzez zoptymalizowanie procesów zarządzania oraz wzrost efektywności realizowanych zadań.