Skip to main content
 • Karty płatnicze

INFOLINIA DLA UŻYTKOWNIKÓW KART PŁATNICZYCH

 • 801 321 456

  Opłata za połączenie wg taryfy operatora

 • 86 215 50 00

  Opłata za połączenie wg taryfy operatora

ZASTRZEŻENIA KART DLA UŻYTKOWNIKÓW KART PŁATNICZYCH

  • Telefonicznie za pośrednictwem Infolinii Banku pod numerem telefonu:

  801 321 456 lub +48 86 215 50 50;

Informujemy, że wszystkie rozmowy na Infolinii Banku są nagrywane.

Przydatne informacje

Jak zarejestrować się w portalu kartowym KartoSFERA
1. Wejdź na stronę internetową www.kartosfera.pl.
2. Kliknij w [Zarejestruj się]
1
3. Zostaniesz przekierowany na stronę do rejestracji, gdzie podajesz numer PESEL (Rysunek 2). W przypadku, gdy jesteś nierezydentem i nie posiadasz numeru PESEL, musisz przyjść do placówki sprzedażowej Banku i poprosić o numer identyfikacyjny do portalu kartowego. Numer PESEL wpisujesz w polu PESEL i klikasz [Dalej]
2
4.Następnie zostaniesz przekierowany do kroku nr 2 rejestracji. Na ekranie zaprezentowany zostanie Twój numer telefonu (w postaci maskowanej) zdefiniowany w Banku, na który zostanie wysłany SMS z hasłem aktywującym dostęp do portalu. Hasło aktywacyjne ważne jest przez 60 minut od momentu jego otrzymania. Jeśli przez ten czas, nie wykorzystasz hasła, to należy wrócić do strony logowania się i powtórzyć proces rejestracji od początku.
UWAGA! Jeżeli, to nie jest Twój numer telefonu, to zgłoś się do placówki Banku w celu jego aktualizacji.
W przypadku braku zdefiniowanego numeru telefonu w Banku, zostaniesz poproszony o kontakt z placówką sprzedażową Banku w celu podania numeru telefonu do rejestracji w portalu.
Dodatkowo, zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody na przesyłanie Haseł 3D Secure na Twój numer telefonu zdefiniowany w Banku oraz o zapoznanie się i akceptację Regulaminu portalu. Wyrażenie zgody i akceptacja Regulaminu jest konieczna, aby dokończyć proces rejestracji w portalu kartowym.
Po akceptacji warunków, kliknij [Zarejestruj]
3
5. W 3-cim kroku rejestracji wprowadź numer PESEL oraz hasło aktywacyjne przesłane SMS-em na Twój numer telefonu. Po wpisaniu danych i zatwierdzenie ich przyciskiem [Zaloguj] zostaniesz przekierowany na ekran do przymusowej zmiany hasła
4
Zdefiniowane przez Ciebie hasło musi spełniać następujące kryteria:
- minimum 8 znaków,
- co najmniej jedna cyfra,
- co najmniej jedna mała litera (bez polskich znaków),
- co najmniej jedna wielka litera (bez polskich znaków),
- hasło musi różnić się od poprzedniego (jeśli wcześniej korzystałeś już z portalu)
- hasło nie może zawierać numeru PESEL
5
Po kliknięciu [Zmień], portal zweryfikuje, czy proces zmiany hasła przebiega prawidłowo i zostaniesz przekierowany na główną stronę portalu kartowego.
W przypadku, gdy hasło nie spełnia ww. kryteriów zostanie zaprezentowany stosowny komunikat na ekranie (Rysunek 6) i zostaniesz poproszony o zmianę hasła z uwzględnieniem wytycznych.
6
Rysunek 6
Po kliknięciu „Zmień” zostaniesz przekierowany na główną stronę portalu kartowego.
Jak nadać kod PIN (3D Secure) do transakcji internetowych w portalu KartoSFERA
 1. Zaloguj się do portalu KartoSFERA na stronie https://www.kartosfera.pl/

  a
 2. Po zalogowaniu przejdź do zakładki „3D Secure”

  W tej części ustanowisz kod PIN do transakcji internetowych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej. Kod
  PIN do transakcji internetowych nadajesz raz, obowiązuje on dla wszystkich Twoich kart. Kod PIN do transakcji
  internetowych możesz zmienić w dowolnym momencie.
  Clipboard_-_16_sierpnia_2023_15_47
  Aby nadać PIN wprowadź wybrany przez siebie 4-cyforwy kod PIN w miejscu oznaczonym „Wprowadz 4-cyfrowy kod PIN do transakcji 3D Secure"

  Jeśli wpiszesz hasło dłuższe niż 4 znaki lub złożone z liter, wyświetlony zostanie komunikat o błędzie.

  Po wprowadzeniu poprawnego kodu PIN w formacie: 4 cyfrowym naciśnij przycisk „Akceptuj” 
 3. Wprowadź otrzymany kod SMS

  c
  Zostanie wyświetlony komunikat:

  d

  Uwaga! Podczas transakcji internetowych zabezpieczonych 3D Secure, będziesz proszony w pierwszej

  kolejności o podanie kodu PIN (Pytanie „Proszę o podanie kodu PIN”) a po jego poprawnym wprowadzeniu,

  otrzymasz jednorazowe hasło SMS