Skip to main content

Lista akceptowanych zakładów ubezpieczeń

Częstochowski Bank Spółdzielczy JURA BANK akceptuje zawarte przez Ciebie ubezpieczenie jako zabezpieczenie kredytu, jeśli spełnia ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, tj.:

  • zakład ubezpieczeń (wystawca polisy) znajduje się na Liście zakładów ubezpieczeń akceptowanych przez Bank, dostępnej
  • umowa ubezpieczenia spełnia minimalny zakres ochrony ubezpieczeniowej, dostępny

Jeśli nie masz ubezpieczenia, Bank zaoferuje Ci rozwiązanie ze swojej oferty. Będzie to polisa wystawiona przez jedno z towarzystw ubezpieczeniowych współpracujących z Bankiem. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą ubezpieczeń.