Minimalny zakres ochrony ubezpieczeniowej

Częstochowski Bank Spółdzielczy JURA BANK, w celu zabezpieczenia kredytu, może prosić Cię o przedstawienie polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia.

Twoja umowa ubezpieczenia powinna spełniać minimalne warunki Banku w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, opisane w dokumencie, który możesz pobrać poniżej, a zakład ubezpieczeń udzielający ochrony powinien znajdować się na Liście zakładów ubezpieczeń akceptowanych przez Bank BPS dostępnej TUTAJ.

Do pobrania: