Skip to main content
  • Aktualności
  • Zawiadomienie o Zebraniach Grup Członkowskich

Zawiadomienie o Zebraniach Grup Członkowskich

24-04-2023

Poczesna, dnia 23.03.2023r.

 logo.png

 

Zawiadomienie

o Zebraniach  Grup Członkowskich 

Szanowni Członkowie Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK z siedzibą w Poczesnej !!!

 

Zarząd Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK z siedzibą w Poczesnej

uprzejmie zawiadamia, że :

 

1.         Zebranie Grupy Członkowskiej w Poczesnej zostało zwołane przez Zarząd JURA BANKU na dzień 19 maja 2023r. o godzinie 16:15  w  lokalu Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK  przy ul. Bankowej 1. Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych  Członków na Zebraniu Grupy Członkowskiej  (  § 37 ust. 7 Statutu Banku)

2.       Zebranie Grupy Członkowskiej we Mstowie zostało zwołane przez Zarząd JURA BANKU na dzień 19 maja 2023r. o godzinie 16:15  w  lokalu Gminnego Ośrodka Kultury  we Mstowie,  Plac Mickiewicza 17 ( wejście od ul. Częstochowskiej). Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych  Członków na Zebraniu Grupy Członkowskiej  (  § 37 ust. 7 Statutu Banku)

3.      Zebranie Grupy Członkowskiej w Żytnie zostało zwołane przez Zarząd JURA BANKU  na dzień  19 maja 2023r. o godzinie 16:15  w  lokalu Oddziału  Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK   w Żytnie przy ul. M. Konopnickiej 95. Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych  Członków na Zebraniu Grupy Członkowskiej  (  § 37 ust. 7 Statutu Banku)

 

Proponowany porządek obrad  Zebrań Grup Członkowskich :

  1. Otwarcie Zebrania .
  2. Dokonanie wyboru przewodniczącego i sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej.
  3. Przyjęcie Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej i porządku obrad.
  4. Sprawozdanie z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022r.
  5. Przedstawienie przez Zarząd JURA BANKU projektów uchwał na najbliższe Zebranie Przedstawicieli.
  6. Złożenie informacji o realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
  7. Podjęcie uchwał i wniosków.
  8. Zakończenie obrad Zebrania Grupy Członkowskiej.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w Zebraniach.

 

Zarząd Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK