Skip to main content
  • Aktualności
  • Zawiadomienie o Zebraniach Grup Członkowskich

Zawiadomienie o Zebraniach Grup Członkowskich

08-05-2024

Zawiadomienie o Zebraniach Grup Członkowskich

Szanowni Członkowie Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK z siedzibą w Poczesnej !!!

Zarząd Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK z siedzibą w Poczesnej uprzejmie zawiadamia, że :

 

1. Zebranie Grupy Członkowskiej w Poczesnej

zostało zwołane przez Zarząd JURA BANKU na dzień 24 maja 2024r. o godzinie 16:15 w lokalu Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK przy ul. Bankowej 1.

Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Członków na Zebraniu Grupy Członkowskiej  (  § 37 ust. 7 Statutu Banku)

 

2. Zebranie Grupy Członkowskiej we Mstowie

zostało zwołane przez Zarząd JURA BANKU na dzień 24 maja 2024r. o godzinie 16:15 w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury we Mstowie,  Plac Mickiewicza 17 ( wejście od ul. Częstochowskiej)  .

Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Członków na Zebraniu Grupy Członkowskiej  (  § 37 ust. 7 Statutu Banku)

 

3. Zebranie Grupy Członkowskiej w Żytnie

zostało zwołane przez Zarząd JURA BANKU na dzień 24 maja 2024r. o godzinie 16:15 w lokalu Oddziału Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK w Żytnie przy ul. M. Konopnickiej 95.

Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Członków na Zebraniu Grupy Członkowskiej (  § 37 ust. 7 Statutu Banku)

 

Proponowany porządek obrad  Zebrań Grup Członkowskich :

  1. Otwarcie Zebrania .
  2. Dokonanie wyboru przewodniczącego i sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej.
  3. Przyjęcie Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej i porządku obrad.
  4. Sprawozdanie z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023r.
  5. Przedstawienie przez Zarząd JURA BANKU projektów uchwał na najbliższe Zebranie Przedstawicieli.
  6. Złożenie informacji o realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
  7. Podjęcie uchwał i wniosków.
  8. Zakończenie obrad Zebrania Grupy Członkowskiej.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w Zebraniach .

Zarząd Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK