Skip to main content
 • Ubezpieczenia komunikacyjne


  • Ubezpieczenia komunikacyjne „Generali, z myślą o aucie”

   GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A

   Kompleksowa ochrona pojazdu przed skutkami zdarzeń losowych czyhających na drodze.

   Atuty ubezpieczenia:

   • w zakresie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych dodatkowo udostępniamy Assistance Standard z nielimitowanym holowaniem na terenie całej Polski
   • Autocasco w formule All risk (wszystkie ryzyka) ochroni auto przed kradzieżą, wandalizmem i wszelkimi innymi zdarzeniami takimi jak grad, powódź, zderzenie z innym pojazdem lub przeszkodą
   • szeroki zakres ubezpieczenia Assistance z 4 wariantami do wyboru. W najszerszym wariancie oferujemy pojazd zastępczy nawet do 10 dni oraz nielimitowane holowanie w całej Europie
   • ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków pojazdu  zabezpieczy kierowcę i pasażerów przed skutkami utraty zdrowia i życia podczas podróży samochodem po Polsce i Europie
   • ubezpieczenie Autoszyby zabezpieczy szyby samochodu przed uszkodzeniem. Z tym ubezpieczeniem żaden kamień nie jest już straszny, a dodatkowo po zgłoszeniu szkody Klient nie utraci zniżek za bezszkodową jazdę
  • Ubezpieczenie komunikacyjne „Pakiet Auto”

   INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

   Pakiet Auto zabezpiecza wszystko, co związane z samochodem i jego użytkowaniem. Aby zoptymalizować koszty ochrony ubezpieczeniowej, Klient ma możliwość swobodnego wyboru poszczególnych jej elementów. Połączenie wybranych składników w pakiet pozwala stworzyć polisę idealnie dostosowaną do potrzeb Klienta. Klient może zyskać wielokrotnie, bo im szerszy pakiet wybierze, tym więcej otrzyma zniżek.

   Zakres ubezpieczenia:

   • Autocasco - ubezpieczeniem objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia
   • Auto Assistance - natychmiastowa pomoc w przypadku wystąpienia m. in. następujących wypadków ubezpieczeniowych: wypadku drogowego; awarii pojazdu; kradzieży pojazdu i innych
   • Auto Szyby - pokrycie przez InterRisk kosztów usług assistance polegających na naprawie lub wymianie szyby przedniej, bocznej lub tylnej w ubezpieczonym pojeździe
   • Następstwa wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły w związku z ruchem pojazdu lub podczas używania ubezpieczonego pojazdu
   • Ubezpieczenie Ochrony Prawnej - pokrywające koszty obrony interesów prawnych Ubezpieczonego w postępowaniu sądowym lub administracyjnym w razie wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego związanego z posiadaniem lub używaniem pojazdu
   • Intercasco – ubezpieczeniem objęte są szkody, które nie zostały naprawione przez sprawcę lub jego ubezpieczyciela
  • Ubezpieczenie komunikacyjne „GoAuto”

   WIENER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

   Formuła allrisk ubezpieczenia „GoAuto” daje szeroką ochronę ubezpieczenia pojazdu, m.in. od skutków będących następstwem zderzenia z innym pojazdem, działaniem sił przyrody (np. powódź, huragan, piorun, bezpośrednie działanie opadów atmosferycznych), pożaru, wybuchu, działania czynnika chemicznego i/lub termicznego, uszkodzenia przez osoby trzecie, kradzieży pojazdu i/lub jego wyposażenia.

   W zakresie ubezpieczenia AC refundowane są koszty holowania pojazdu, parkingu strzeżonego, dodatkowych badań technicznych oraz Klient otrzymuje ubezpieczenia assistance, w ramach którego, w przypadku zaistnienia wypadku udzielana jest pomoc: uruchomienie pojazdu na miejscu zdarzenia, jego holowania lub wynajęcie pojazdu zastępczego.

   Istnieje również możliwość rozszerzenia ubezpieczenia AC o dodatkowe ubezpieczenia: szyb, opon, bagażu.

  • Ubezpieczenie komunikacyjne

   TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH WARTA S.A.

   Oferta ubezpieczeń komunikacyjnych w ramach dwóch marek WARTA i HDI.

   Ubezpieczenie OC zapewnia odszkodowanie, gdy posiadacz lub kierowca pojazdu wyrządzi nim szkodę innym osobom i zgodnie z prawem ponosi za to odpowiedzialność.

   Atuty ubezpieczenia:

   • AC w wariancie all risk dostępne dla każdego pojazdu bez względu na jego wiek, rodzaj i wartość,
   • możliwość otrzymania pełnej ochrony bez udziałów własnych w szkodzie i franczyz,
   • prosty i sprawny proces likwidacji szkody,
   • dopasowanie ubezpieczenia do potrzeb i możliwości finansowych klienta dzięki różnym wariantom AC,
   • Pakiet Stałego Klienta dla bezszkodowych wznowień,
  • Ubezpieczenie komunikacyjne "PZU Auto"

   POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.

   Odpowiedzialność za szkody, które powstały podczas i w związku z ruchem pojazdu, wsiadaniem lub wysiadaniem, bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem, oraz jego zatrzymaniem lub postojem.

   Atuty ubezpieczenia:

   • ubezpieczenie AC od wszystkich zagrożeń: naprawa auta po stłuczce, wypadek, kradzież, zdarzenia losowe,
   • AC dostępne w trzech wariantach: serwisowy, optymalny i partnerski,
   • za dodatkową opłatą można rozszerzyć zakres ochrony AC, np. o ochronę bagażu, samochód zastępczy na czas naprawy auta,
   • możliwość wykupienia ubezpieczenia NNW dla konkretnej osoby – nie ważne czy jest ona kierowcą pojazdu czy jego pasażerem,
   • pakiet usług assistance z jednym z najszerszych na polskim rynku zakresów świadczeń, m. in. Pakiet PZU Pomoc w Drodze Truck dla samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych,

  • Ubezpieczenia komunikacyjne

   TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH TUW

   Ubezpieczenie OC zapewnia ochronę, gdy kierujący pojazdem wyrządzi nim szkodę w mieniu innym osobom i/lub spowoduje uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego i zgodnie z prawem ponosi za to odpowiedzialność.

   Atuty ubezpieczenia:

   • kompleksowa ochrona pojazdów mechanicznych wraz z wyposażeniem w zakresie all risk (ubezpieczenie od wszystkich zdarzeń) w 3 wariantach ubezpieczenia dla pojazdów do 15 lat: Serwis, Warsztat Partnerski, Kosztorys,
   • brak franszyz i udziałów własnych w szkodach (z wyjątkiem udziału własnego za wiek i/lub okres posiadania prawa jazdy – z możliwością jego zniesienia),
   • bezpłatne ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego do 1 000 zł,
   • utrzymanie sumy ubezpieczenia odpowiadającej wartości pojazdu z faktury zakupu – dla pojazdów fabrycznie nowych (zakres bezpłatny) oraz GSU dla pojazdów do 3 roku eksploatacji (za opłatą dodatkowej składki),
   • dodatkowe rozszerzenia o ubezpieczenie: kluczyków, bagażu podróżnego, pojazdu zastępczego.