Skip to main content
 • Ubezpieczenia na życie


  • Ubezpieczenie „Życie Komfort”

   GENERALI ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

   Ubezpieczenie zapewnia Klientom indywidualnym i ich bliskim bezpieczeństwo w szerokim zakresie ochrony, obejmującym między innymi: śmierć Klienta oraz 6 klauzul dodatkowych, w tym niezdolność do pracy zarobkowej, utratę pracy, poważne zachorowanie.

   Atuty ubezpieczenia:

   • ubezpieczenie na życie może być realnym zabezpieczeniem kredytobiorcy i jego rodziny na wypadek utraty źródła dochodów bądź źródła finansowania, zobowiązań wobec Banku powstałych w wyniku zdarzeń losowych
   • w przypadku śmierci kredytobiorcy jego bliscy mają zapewnione środki na spłatę kredytu
   • w przypadku niezdolności do pracy zarobkowej wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby, utraty pracy lub poważnego zachorowania  kredytobiorca zyskuje spokój, że nie będzie miał trudności ze spłaceniem kredytu
  • Indywidualne ubezpieczenie na Życie MdK

   SALTUS TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A

   Indywidualne ubezpieczenie na życie o charakterze ochronnym dla osób poszukujących ochrony ubezpieczeniowej, z tytułu zabezpieczenia zobowiązań finansowych tj. kredyty gotówkowe oraz kredyty hipoteczne.

   Atuty ubezpieczenia :

   • realne zabezpieczenie finansowe najbliższych w postaci uzyskania środków na spłatę zobowiązań wobec Banku powstałych wskutek śmierci kredytobiorcy
   • szybki proces zawarcia umowy ubezpieczeniowej
   • prosta i transparentna konstrukcja produktu
   • pewność, że wszystkie koszty związane z ubezpieczeniem zawarte są w składce
   • produkt korzystny / atrakcyjny cenowo dla kredytobiorcy
   • gwarancja ochrony na całym świecie przez 24 godziny na dobę, zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym
   • możliwość wyboru stałej lub malejącej sumy ubezpieczenia, w zależności od wybranego wariantu
   • produkt z ograniczonymi wyłączeniami
  • Indywidualne ubezpieczenie na życie kredytobiorców

   TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE WARTA S.A.

   Ubezpieczenie zapewnia ochronę dostosowaną do potrzeb kredytobiorców.
   Atuty ubezpieczenia:

   • ubezpieczenie na życie jest realnym zabezpieczeniem nie tylko kredytobiorcy, ale także jego najbliższych
   • w razie trudnych sytuacji losowych takich jak: poważne zachorowanie, trwała i całkowita niezdolność do pracy lub śmierć kredytobiorcy, ubezpieczenie pokryje spłatę zobowiązań finansowych ubezpieczonego

   Trzy warianty ochrony do wyboru - w zależności od indywidualnych potrzeb:
   wariant I: zgon ubezpieczonego
   wariant II: zgon ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego
   wariant III: zgon ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego, poważne zachorowanie ubezpieczonego